Klær leker og utstyr til barn frå 0-12år

lørdag 5. februar 2011

Barn i bil


I følge norsk lov er det påbudt å sikre barn i bil i godkjent barnesikringsutstyr til barnet er 135 cm høyt.

Ved kollisjon eller kraftig oppbremsing vil et usikret barn bli kastet rundt i bilen, eller ut av den, med alvorlig skade eller døden til følge. Dette kan skje selv i lave hastigheter, og like fort på korte som lange turer. Husk derfor alltid å sikre barna i utstyr som er godkjent og montert etter produsentens anvisninger.

Dette sier loven:

 • Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt.
 • Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Reglene gjelder for barn under 36 kilo, etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
 • Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er kollisjonspute. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
 • Ved bruk av bilbarnestol er det påbudt å ha den bakovervendt til barnet blir 9 kg.
 • I bil der det ikke er bilbelter (veteranbiler) skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.

Kjøp av bilbarnestol

Ved kjøp av sikringsutstyr bør du ta barnet og bilen med til oss, slik at du får prøvd om sikringsutstyret passer til barn og bil. Vi vil vise deg hvordan utstyret skal monteres i bilen. Trygg Trafikk anbefaler å kjøpe barneseter i barneutstyrsforretninger eller hos bilforhandlere.

Du kan kjøpe eller arve brukt sikringsutstyr, men gjør det aldri uten å kjenne forhistorien. Husk å kontrollere at sømmer, belter og låser er intakte, og å få med monteringsanvisningen.

Utstyret kan også svekkes over tid. Seter eldre enn 8-9 år bør kasseres.

En stol som har vært utsatt for en kollisjon, skal kasseres. Dette gjelder uavhengig om det satt barn i setet eller ikke ved kollisjonen.

Det er barnas vekt som avgjør hvilket utstyr som skal brukes. Derfor er alt godkjent sikringsutstyr delt inn i vektklasser. For de aller minste finnes det flere ulike løsninger, og for de litt større barna
finnes det også en rekke ulike modeller i handelen.

Barn under 15kg må ikke sitte i bilstoler som bruker bilens seler til å feste barnet. Bilens seler reagerer ikke skikkelig ved lavere vekt.

Plassering og bruk

For små barn er det uten tvil sikrest å sitte i en bakovervendt barnestol. Ved bruk av bilbarnestol er det påbudt å ha den bakovervendt til barnet blir 9 kg. Barnet bør sitte bakovervendt til det er rundt fire år. Barnet tar ikke skade av å sitte med bøyde ben - ofte er det foreldrene som tror at barnet sitter ubehagelig.

Barnestolen skal aldri plasseres i passasjersete foran dersom det er airbag der. Bakovevervendt er det forbudt, og forovervendt er det frarådet. Airbagen er konstruert for å beskytte en voksen og kan skade et barn alvorlig når den skyter ut.

Den sikreste plassen i bilen er i midten bak, da er barnet lengst unna alle treffpunkter inn i bilen. Forskjellen på høyre og venstre side er liten. I første rekke handler det om å ha en barnestol som står skikkelig i akkurat din bil, og at barnet plasseres et sted i bilen som gjør deg til en mest mulig konsentrert sjåfør.

Godkjenning

Se etter tallkombinasjonen 04 44 eller 03 44 når du skal kjøpe sikringsutstyr til barn i bil. Da vet du at utstyret tilfredsstiller gjeldende godkjenningsnorm som er ECE R44-03 og R44-04 Alt utstyr i salg og utleie må være godkjent etter denne normen. Godkjenningsmerket skal angi hvilken vektklasse utstyret gjelder for. "Universal" betyr at utstyret kan brukes i alle biler.

Inne i sirkelen står det en E og et tall. Dette tallet viser i hvilket land setet er produsert.

Montering og bruk av barneseter

Feil montering av barneseter kan være farlig, det er derfor lurt å ta seg god tid første gang det nye barnesetet skal monteres.

Følg bruksanvisningen på stolen nøye. Sørg alltid for at stolen sitter skikkelig etter montering og at beltet ikke er brettet over kanter o.l. Husk at det er sikkerhetsbeltet som holder stolen fast.

Er du i tvil om hvordan utstyret skal monteres, kan du spørre oss om hjelp. Så viser vi deg hvordan det skal gjøres.

I barnestoler for spedbarn og småbarn er det viktig å regulere de interne beltene i stolen etter som hvor mye klær barnet har på seg.

I generasjonsstoler for litt større barn der barnet sikres med bilbeltet er det viktig at sikkerhetsbeltet passerer skulderen og ikke blir liggende over halsen. Enda verre er det å legge setebeltet under armen, det kan gi store skader ved en kollisjon.

Husk også å feste setebeltet selv! De voksne vil alltid være forbilder for barna, og uten belte er du et dårlig eksempel.

Vanlige feil

Den vanligste årsaken til at barn som sitter i godkjent sikringsutstyr blir skadet, er at utstyret monteres eller brukes feil.

 • Monteringsanvisningen er ikke fulgt nøye nok.
 • Barnet sitter godt sikret i barnestolen, men barnestolen står løs i baksetet.
 • For små barn sitter med kjøreretningen.
 • Bilbeltet ligger under armen til barnet.

Plustest – en garanti for barnas sikkerhet i bilen

Trygg Trafikk anbefaler småbarnsforeldre å velge en barnestol som er godkjent etter den nye plustesten.

– Testen fokuserer på å beskytte barnets nakke. Det er skader på nakke og hode som er den vanligste årsaken til at barn dør i bilulykker, sier Tommy Petterson, sjef for testlaboratoriet hos Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige, i en pressemelding.

Alle bilbarnestoler som selges i EU er godkjent etter ECE Reg. 44, mens plustesten gjennomføres av VTI og er frivillig for bilbarnestolprodusentene. Testen utføres på bilbarnestoler i gruppe 1 og 2, og gjelder for stoler opp til 25 kg.

Godkjenningsnormen ECE Reg. 44, måler ikke hvordan bilbarnestolen håndterer påkjenningen mot barnets nakke i en kollisjon.

– Dette til tross for at det i Europa dør to små barn om dagen i bilulykker, og mange flere skades hardt. Den hyppigste årsaken er skader på nakke og hode, sier Petterson.

Slik ser plustest-merket opp til 18 kg ut.

Enklere å velge

 • Plustest-merkingen angir alltid minste garanterte vekt, uansett hvor i bilen bilbarnestolen monteres
 • For å bli plustest-merket må stolen være ECE Reg. 44-godkjent for montering i både for- og baksetet
 • En stol som klarer 25 kg i forsetet, men kun 18 kg i baksetet blir merket med 18 kg i plustest-merket
 • For å få 25 kg på merket, kreves det foruten ECE Reg 44-godkjenning, at bilbarnestolen klarer plustesten på alle bilens plasser
 • En isofixstol kan kun få 18 kg på merket, fordi bilens fester ikke er dimensjonert for 25 kg bakovervendt
 • En plustest-merket stol opp til 18 kg er verken dårligere eller bedre enn plustest-merket stol opp til 25 kg
Her er en oversikt over bilstolene som har bestått PLUStesten

kilde:http://www.tryggtrafikk.no/barnibil/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar